EN
БГ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА БИОДИЗЕЛ И РАСТИТЕЛНИ МАСЛА
Акредитирана от ИА “БСА”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Сертификат №239 ЛИ, валиден до 31.08.2015 г.

Кои сме ние

Акредитирана лаборатория за изпитване на биодизел и растителни масла


ХМИ ЛАБ е част от дружество ХМИ ЛАБ ЕООД, регистрирано през 2007 г.

ХМИ ЛАБ е акредитрана по БДС EN ISO / IEC 17025 + AC: 2006 за изпитване на биодизел съгласно стандарт БДС EN 14214:2009 и за основните показатели на растителни масла.

Ние разполагаме с екип от квалифицирани сътрудници, които притежават необходимия опит.  Наша отговорност е да осигурим добра професионална практика и качество на изпитванията, при спазване изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC 17025 + AC: 2006. С активното си участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност проверяваме и доказваме компетентността си.

 
 Кои сме ние
 Кои сме ние
 Сертификати
 Сертификати
 Кои сме ние       Какво можем       Оборудване       За клиенти       Контакти
Copyright © 2012 hmi-lab.com
Уеб дизайн и програмиране DualM studio
Certificate of Excellence
Сертификат за Акредитация