EN
БГ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА БИОДИЗЕЛ И РАСТИТЕЛНИ МАСЛА
Акредитирана от ИА “БСА”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Сертификат №239 ЛИ, валиден до 31.08.2015 г.

Апаратура, използвана при изпитванията

Газов хроматограф Clarus 500Газов хроматограф Clarus 500

 

Производител:
Perkin Elmer

Година на производство:
2007 г

Характеристики:
Окомплектован с FID детектор, Headspace Sampler, тип Turbo Matrix 40 Trap


Предназначение:

  • Oпределяне на съдържание на естери и метанол в биодизел.
 

 Кои сме ние       Какво можем       Оборудване       За клиенти       Контакти
Copyright © 2012 hmi-lab.com
Уеб дизайн и програмиране DualM studio
Certificate of Excellence
Сертификат за Акредитация