EN
БГ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА БИОДИЗЕЛ И РАСТИТЕЛНИ МАСЛА
Акредитирана от ИА “БСА”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Сертификат №239 ЛИ, валиден до 31.08.2015 г.

HMI Lab

Точни и прецизни анализи на биодизел и растителни масла

Изпитванията ни са базирани на безспорния професионализъм, конфиденциалността и максималната точност.

Разполагаме с най-съвременната аналитична апаратура, благодарение на която не само извършваме изпитанията в рамките на акредитацията си, но и въвеждаме нови стандартни методи. Дейността ни допринася за усъвършенстване на лабораторната практика и осмисля направените инвестиции.

Качеството на нашите услуги е резултат от квалификацията на всички сътрудници, методите и средствата на изпитванията, и  сигурните процедури на контрол. Приетите правила за качество са задължителни и ефективни в системата за управление на ХМИ Лаб.

Когато видите и своите резултати, сами ще се убедите в нашата обективност и безпристрастност.

 Кои сме ние       Какво можем       Оборудване       За клиенти       Контакти
Copyright © 2012 hmi-lab.com
Уеб дизайн и програмиране DualM studio
Certificate of Excellence
Сертификат за Акредитация